Новини

Інноваційні системи у сфері соціального розвитку

23 січня, 2017

Проект "Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції", що виконувався за підтримки ЮНІСЕФ, поставив на порядок денний питання про міру та доцільність використання "інноваційного" або "позитивного" досвіду інших країн у процесах реформування соціального сектору в Україні.

Один з провідних експертів, що брав участь у проекті, заступник директора Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення МСП та НАНУ, Леонід Ільчук, у своїй новій статті спробував підсумувати цей досвід інновацій у країнах ЄС та США та можливості його раціонального застосування в Україні.

Так, зокрема, він відзначає, що "Існуюча система соціального захисту населення потребує принципово нових підходів, ідей, політичних та управлінських рішень, засобів і механізмів її модернізації, здатних забезпечити високий рівень соціальної безпеки та добробуту. Набирає силу прагнення до змін, тому застосування інновацій у сфері соціального захисту – це вимога часу і нагальна потреба всіх громадян... До таких інновацій належать: персоніфікація та монетизація пільг; модернізація існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг; модернізація соціальних служб і служб, що займаються пошуком роботи; зменшення кількості інтернатів; запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; створення мережі «університетів третього віку»; проведення пенсійної реформи; створення єдиної електронної бази даних отримувачів соціальної допомоги, пільг, пенсій, соціальних послуг, а також єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері соціального захисту; запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на соціальну допомогу".

Аналізуючи різні інноваційні підходи до реформи, автор торкається таких ключових питань як - технології соціального обслуговування сім’ї та дітей

- технології соціальної роботи з дітьми-інвалідами

- технології соціального обслуговування інвалідів

- технології соціальної роботи з бідними та малозабезпеченими

- технології соціального обслуговування людей похилого віку

- технології соціальної роботи з мігрантами та біженцями

та показує яким чином функціонують ці технології у країнах Європейського Союзу та у США.

Резюмуючи, Леонід Ільчук вкотре нагадує, що лише комплексний системний підхід до впровадження будь-якого інноваційного досвіду на національному рівні може слугувати запорукою до успішної реформи, а, власне, "застосування інновацій у сфері соціального захисту потребує більш широкого залучення позитивного досвіду розвинених країн" із обов'язковим "розвитком партнерства в трикутнику «держава – бізнес – громада» шляхом об’єднання зусиль і ресурсів держави, бізнесу та суспільства щодо вирішення питань соціального захисту та соціального обслуговування населення".

Читати статтю