Учасники платформи


Представництво Дитячого Фонду ЮНІСЕФ в Україні

www.unicef.org
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. Протягом останніх років ЮНІСЕФ постійно збільшував масштаби своєї підтримки Уряду України у створенні програм з охорони здоров'я, харчування, освіти та захисту для дітей. ЮНІСЕФ відстоює права дітей на участь та виступає за пріоритетність дій направлених на допомогу найбільш знедоленим та дітям та родинам, що опинились у кризових ситуаціях. Визнаючи, що добробут дітей тісно пов’язаний із станом матерів, ЮНІСЕФ також працює заради покращення здоров’я та освіти та захисту прав матерів в Україні.
Представництво ЮНІСЕФ в Україні продовжує реалізацію програми, що відображає прагнення країни досягти Цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включають захист материнства, зменшення дитячої смертності, зупинення поширення ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, захист вразливих категорій і сприяння гендерній рівності.
Поточна Програма співпраці з Урядом України, яка триває з 2012 року по 2015 рік складається із чотирьох компонентів: Адвокація, Інформація та Соціальна політика; ВІЛ/СНІД, Діти та Молодь; Захист Дитини; Здоров’я та Розвиток Дитини.
Програми ЮНІСЕФ впроваджуються у Києві, АР Крим, Одесі, Донецьку, Херсоні, Сумах, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому, Чернігові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві.


Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені М.В.Птухи

idss.org.ua
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи заснований у 2002 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 556-р "Про утворення Інституту демографії та соціальних досліджень" та постанови Президії НАН України від 09.10.2002 № 246. Основні напрями наукової діяльності Інституту: теоретичні проблеми демографії; відтворення демографічного потенціалу; причини та наслідки демографічної кризи; міграційні процеси; людський розвиток: методологічні проблеми та оцінювання на регіональному рівні; проблеми формування соціального капіталу; рівень життя, бідність і становлення середнього класу; соціальна політика та соціальний захист населення тощо. Інститут здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та зарубіжними науковими установами: UNDP, UNFPA, UNICEF, European Commission, The World Bank, ILO, IOM, World Health Organization, National Institute for Demography of France, Max Planck Institute for Demographic Research тощо. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і Національної академії наук України

ipzn.org.ua
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України створений у 1997 році за рішенням Уряду (Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 202 «Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці) та спільним наказом Мінпраці України і Президії НАН України № 44/103 від 29.05.97/04.06.97. Інститут є правонаступником Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України.
Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень щодо: доходів населення, соціальних стандартів та оплати праці; ринку праці, зайнятості населення та трудової міграції, професійного навчання; соціального страхування та пенсійного забезпечення; визначення стратегічних напрямів соціальної політики; моніторингу соціально-економічних процесів в Україні; прогнозування соціальних показників; забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі окремих соціальних груп; надання соціальних послуг; проведення експертизи проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та соціальної політики; підготовки пропозицій за результатами аналізу зарубіжного досвіду з питань праці та соціальної політики; удосконалення вітчизняної професійно-кваліфікаційної системи відповідно до міжнародних і європейських аналогів і стандартів; пропаганда наукових знань за результатами досліджень; інші види діяльності, що не суперечать законодавству.


Школа охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

wwww.sph.ukma.edu.ua
Школу охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» було засновано в 2001 році, а перший набір на магістерську програму «Менеджмент в охороні здоров’я» відбувся у 2004 році. Основним завданням Школи було забезпечити потреби сфери охорони здоров’я України у фахівцях, здатних застосовувати сучасні підходи в управлінні, формуванні політики та економічному аналізі.
Протягом наступних років було розроблено програми професійної підготовки управлінців в охороні здоров’я, які були унікальними в Україні та відповідали міжнародним стандартам.
Сьогодні Школа ставить перед собою нові цілі в галузі освіти, досліджень та проектної діяльності.


Школа соціальної роботи Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

ssw.ukma.edu.ua
Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця - перша в Україні професійна школа у сфері соціальної роботи, заснована 1994 р. З 1995 року у Школі соціальної роботи діє магістерська програма з підготовки соціальних працівників, бакалаврську програму було відкрито в 1997 році. Також у Школі діють курси підвищення кваліфікації «Практична соціальна робота» для практиків, які не мають фахової освіти в соціальній роботі. Навчання тут дає можливість отримати теоретичні знання зі спеціальності, а також відпрацювати свої навички на практиці.
Школа є членом Міжнародної Асоціації Шкіл соціальної роботи (IASSW), Європейської Асоціації шкіл соціальної роботи (EASSW) та Східноєвропейської Міжрегіональної Асоціації Шкіл соціальної роботи (EASASSW). Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації.
На замовлення організацій викладачі та випускники ШСР здійснюють супервізію та консультування проектів в сфері соціальної роботи та соціальної політики.
За час існування Школи викладачами видано понад 35 підручників та посібників у сфері освіти, досліджень, практики соціальної роботи і соціальної політики.


Факультет соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова

www.fspnu.npu.edu.ua
Факультет соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (далі - факультет) був заснований в лютому 2016 року академіком В.П. Андрущенко, ректором Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Деканом факультету є професор Володимир Євтух, доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук. На сьогоднішній день факультет складається з 13 кафедр, що здійснюють підготовку понад 3 тисяч студентів, силами понад 150 викладачів, з яких понад 30 осіб є докторами наук, професорами. Наразі факультет здійснює професійну підготовку фахівців більш ніж 10 спеціальностей, серед яких соціальна робота, економіка, менеджмент, соціологія, психологія.
Факультет успішно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських фондів та інших громадських об'єднань заради розвитку соціальних послуг на рівні громад, формування національних наукових шкіл соціальної роботи, просування впровадження наукових досягнень в галузі цивільного суспільства, формування української державної соціальної політики, соціального захисту населення України.
Партнерство факультету направлене на конгломерацію досліджень вчених та практиків з неурядових організацій (НУО) з Канади, Польщі та Німеччини. Партнерами є Факультет соціальної роботи Університету Манітоби, Польща університети Вища лінгвістична школа в м. Ченстохові (Польща), Факультет міжнародного бізнесу в Німеччині та інші.


Державна установа «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»

www.dipsm.org.ua
ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» (Ідентифікаційний код 13684879) є державною бюджетною неприбутковою науково-дослідною установою, що належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України. Інститут створено рішенням Кабінету Міністрів Української РСР «Про створення Українського науково-дослідного інституту проблем молоді» 26 квітня 1991 р. Протягом 25 років своєї діяльності Інститут мав різні назви та знаходився у підпорядкуванні різних Міністерств. Метою діяльності Інституту є науково-методичне забезпечення формування та реалізації молодіжної та сімейної політики.
Інститут є єдиним державним науково-методичним центром, що здійснює наукове забезпечення формування обґрунтованої молодіжної політики України відповідно до європейських норм та стандартів молодіжної сфери, визначених Молодіжною стратегією ЄС на 2010-2018 роки. У 2014-15 роках Інститутом сформовано доказову базу державної молодіжної політики (наукові дослідження, інформаційно-аналітичні звіти, експертні оцінки, міжнародний та національний досвід молодіжної роботи). Відповідно до Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки завданням діяльності Інституту на 2016 рік є розробка та апробація національних показників та індикаторів молодіжної політики, показників національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інформаційне забезпечення молодіжної роботи та підготовка молодіжних працівників.


ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ

www.geront.kiev.ua
Організація Інституту геронтології в Києві у травні 1958 року була історично зумовлена тим, що Україна відігравала і відіграє особливу роль у розвит¬ку світової геронтології. В 1938 році О.О.Богомолець як Президент Академії наук України скликав у Києві одну з перших конференцій в світі, присвячену проблемам старіння та довголіття.
Фундатором і першим директором Інституту був учень О.О.Богомольця, відомий патофізіолог М.М.Горєв. З 1961 р. посаду директора інституту перейняв Д.Ф.Чеботарьов, клініцист широкого профілю, вихованець відомих клінічних шкіл М.Д.Стражеска і В.М.Іванова. З 1988 р. інститутом керує В.В.Безруков, учень академіка В.В.Фролькіса, відомий фахівець в галузі експериментальної фізіології старіння та соціальних аспектів геронтології.
До жовтня 1991 р. інститут був підпорядкований АМН СРСР, з жовтня 1991 р. - МОЗ України, а з березня 1993 р. - АМН України. В його стінах зросли наукові школи: у галузі біології старіння - школа академіка В.В.Фролькіса, у галузі клінічної геронтології - школа академіка Д.Ф.Чеботарьова. Заслуги цих вчених відзначено міжнародними нагородами – медалями Верцара. Всесвітнім визнанням заслуг Інституту було проведення в Києві в 1972 році Міжнародного конгресу геронтологів та геріатрів, делегатами якого були близько 3 тисяч науковців з різних країн світу.
В основу структури Інституту закладені три основні розділи геронтологічної науки, яким відповідають три наукові сектори: біології старіння, клінічної геронтології та геріатрії, соціальної геронтології та герогігієни.
     Серед основних наукових розробок пріоритетними є:
• розроблена модель прискореного старіння з метою вивчення молекулярно-генетичних механізмів старіння і пошуку препаратів геропротекторної дії;
• розроблений спеціальний гeронтологічний метод дослідження – визначення біологічного віку людини;
• вперше в Україні створена і успішно розвивається гeродієтична галузь харчової промисловості;
• розроблена та впроваджена експрес-діагностика психомоторної працездатності, найбільш важливої в масових професіях, що дозволяє виконувати обстеження однієї людини впродовж 5-6 хвилин.
         В штаті Інституту - понад 600 чоловік, серед них понад 120 – науковці, в тому числі - 35 докторів наук ( членів академій - 3, професорів - 12) та 54 кандидата наук. Серед науковців Інституту - 14 лауреатів Державної премії, 9 Заслужених діячів науки і техніки України. Академічними преміями України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН) нагороджені виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології.
Інститут є центром підготовки наукових та практичних кадрів. На його базі працює кафедра терапії та геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, а також Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій (спеціальності "нормальна фізіологія" та "біохімія"). Видається низка наукових журналів, серед яких - "Проблемы старения и долголетия". Вчені Інституту входять до складу керівних органів Міжнарод¬ної та Європейської асоціацій геронтологів, є членами редколегій міжнародних журналів з геронтології та геріатрії, почесними чле¬нами зарубіжних національних товариств геронтологів та геріатрів.
Інститут має клініку на 245 ліжок, поліклініку та денний стаціонар. Велику організаційну, педагогічну та лікувальну роботу про¬водять 4 спеціалізовані Центри та 5 асоціацій, що працюють на базі Інституту.


Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»

ibser.org.ua
Всеукраїнську громадську неприбуткову організацію «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) було створено у червні 2007 року групою провідних українських експертів, що мають багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері, з метою сприяння комплексному та сталому соціально-економічному розвитку України через проведення аналітичних і прикладних досліджень, поширення інформації про бюджет та стан економіки, здійснення навчальних програм.
Місією ІБСЕД є: сприяння прозорості бюджетного процесу та протидії корупційним тенденціям шляхом запровадження передових методів бюджетування та стратегічного планування на центральному та місцевому рівнях; покращання доступу громадськості до інформації; підвищення впливу громадськості на фіскальні та економічні процеси в країні через поширення інформації та впровадження освітніх програм, а також втілення інших прикладних дослідницьких заходів з метою підтримки соціально-економічних реформ в Україні; надання допомоги на шляху ринкових і демократичних реформ через про-ведення експертної оцінки бюджету та соціально-економічних процесів, а також спостереження за податковою та бюджетною сферами задля визначення впливу фіскальної та фінансової політики на сектори економіки.


Міжнародний Благодійний Фонд "Карітас України"

www.caritas-ua.org
Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та світі. Слово «Сaritas» означає воднораз любов і милосердя, співчуття та благодійність. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Протягом більш як 20 років десятки тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу завдяки нашій роботі. Діяльність сфокусована на 4 основних напрямках: Допомога дітям і молоді, сім'ям; Охорона здоров'я; Соціальні проблеми міграції; Допомога в кризових ситуаціях.
В Україні перші організації Карітасу почали виникати з ініціативи греко-католицьких громад з набуттям незалежності у 1991 році. Спочатку діяльність регіональних українських Карітасів була спрямована на розподіл і забезпечення потребуючих гуманітарною допомогою. Але невдовзі суспільні потреби зумовили розширення напрямків соціальної роботи і це призвело до створення міжнародного благодійного фонду «Карітас України». У 1994 році було утворено керівний і координаційний центр фонду, розташований у Львові з представництвом у Києві. У 1999 році Карітас України став повноправним членом міжнародних конфедерацій Карітас Інтернаціоналіс і Карітас Європа, дотримується загальної місії їх діяльності і реалізовує спільно погоджені національні програми надання соціальної допомоги найбільш потребуючим особам.


Громадська організація "Бюро соціальних та політичних розробок" - модератор платформи

bureau.in.ua
Бюро соціальних і політичних розробок є неурядовою організацією, діяльність якої спрямована на експертне забезпечення процесів соціальної політики та соціального діалогу. Бюро засноване у червні 2013 року в результаті об’єднання групи експертів з метою створення майданчика для вироблення спільних підходів до реформування соціального сектору в Україні. Основними напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних розробок є: залучення науковців для вироблення науково-обґрунтованих стратегій та розрахунків результатів реформування; дослідження у соціальній сфері, зокрема вивчення процесів реформування системи соціального захисту/надання соціальних послуг та соціального діалогу; підвищення потенціалу організацій соціального сектору тощо. Фахівці Бюро були серед ініціаторів створення у 2012 році Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики (далі – КЕР), що зараз працює при Науково-дослідному інституті праці та зайнятості населення Мінсоцполітики та НАНУ.