Завдання платформи


Основним завданням Платформи є забезпечення співпраці та взаємодії наукових установ та неурядових організацій з метою фахової підтримки для забезпечення ефективної реалізації соціальної політики та сприяння людському розвитку в Україні. Для цього передбачається:

  • вироблення спільного бачення наукового співтовариства та НУО щодо реформування соціальної політики та соціального сектору;
  • забезпечення участі представників зацікавлених наукових установ у підготовці документів щодо реформування та розвитку соціального сектору України;
  • науковий та громадський супровід реформ задля забезпечення людського розвитку України;
  • надання пропозицій щодо впровадження механізмів планування та визначення пріоритетів фінансування для забезпечення людського розвитку;
  • проведення моніторингу, оцінки ефективності та результативності виконання соціальних програм та проектів;
  • проведення аналізу та пропаганди використання кращих практик з адміністрування та фінансування соціальних послуг з метою їх поширення по усій території України;
  • здійснення співробітництва з міжнародними благодійними та громадськими організаціями з метою вивчення кращих, сучасних практик роботи та можливостей їх застосування в Україні;
  • підготовка та видання аналітичних матеріалів, проектів нормативно – правових документів з питань розвитку соціального сектору;
  • здійснення пропаганди наукових знань за результатами досліджень через засоби масової інформації, інтернет тощо.